středa 5. srpna 2009

Zamyšlení nad testovací misí

Manažer by měl ...

... být vůdčí osobností

... jasně vysvětlit ostatním členům týmu projektovou misi a cíle

... umět nadchnout pro úkol

... podpořit přijetí projektových cílů zaměstnanci za své

... podporovat spolupráci a aktivitu

... motivovat ke zlepšování


S takovýmto přístupem jsem se setkala v přednáškách o managementu škole, v moudrých knihách jako je např. Měření v systémech managementu jakosti od Jaroslava Nenadála a bohužel poněkud méně často v praxi.

Atmosféra spolupráce, nadšení a odpovědnosti za dosažení cílů je jistě v mnoha oblastech plus, ale v testování softwaru je přímo magickou ingrediencí.

Definice cílů a snaha o jejich dosažení je oním počátkem cesty, jak se stát z průměrného testera, který jen sleduje scénáře a návody opravdovým expertem na testování.

Test manager nebo projektový manager definicí testovacích misí a nadchnutím testerů pro jejich dosažení vytváří prostředí, které testery inspiruje ke zlepšování a řada z nich pak začne růst ve vynikající odborníky.


Je to ale cesta, kterou neujdete po pár hodinách nebo dnech. Je to cesta, po které můžete jít tak dlouho, dokud vám vydrží motivace.

Protože dokud budete mít důvod se chtít zlepšovat, prostor ke zlepšení vždy najdete.


Mise testování určuje, co je momentálním cílem testerovy práce, a definuje kritéria, která hodnotí, zda a nakolik misi splnil. Je tak možné lépe řídit práci testera, je-li mu řečeno, jakých cílů má testování dosáhnout, s jakým záměrem má testovat.

Cíle testovací mise mohou být různé: odhadnout chybovost jednotlivých modulů aplikace, připravit reprodukovatelné testy, odhalit co nejvíce chyb, nebo třeba jen rychle odhalit závažné chyby, bránící nasazení aplikace.

Často testování sleduje více záměrů zároveň a mise tak má více cílů.


Smyslem definice misí, je uvědomit si záměr testování a schopnost posuzovat jejich výsledky.


Splnili jsme svou misi? Nakolik? Proč jsme selhali? Existuje prostor pro zlepšení? Co jsme se naučili? Je možné dosáhnout jiným přístupem lepších výsledků?


Definice konkrétních cílů dané iterace testování je mocným nástrojem. Manažerům umožňuje efektivní řízení zdrojů, testery vede pak k tomu, jak dělat svou práci co nejlépe.


Nejužitečnější cíle jsou definované tak, aby byly měřitelné.

Dvě skupiny otestují stejný produkt, jak rozhodnout, která je lepší?


Pokud nevíme, nakolik jsme dobří a nakolik splňujeme naše cíle, chybí prostor pro zlepšování. Chybí dostatek motivace a firma místo odborníků a efektivního testování bude mít jen samé průměrné klikače a ne moc dobré ale za to drahé testy.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Oblíbené příspěvky